background-color

Siden er opdateret 14. 12. 2011

Egenskaven background-color definerer den farve, der skal sættes på et givet element. Mulige værdier er farvekode / farvenavn og inherit - nedarvet fra overordnet element.

De farver, du vil vælge til såvel tekst som baggrund, kan defineres på tre forskellige måder, for nogle få farvers vedkommende - resten kan så kun defineres på to forskellige måder

  1. Farverne kan defineres ved deres hexadecimale farveværdi (hex-kode) med et foranstillet # eks. #4080ff.
  2. Farverne kan defineres ved deres rgb-værdi med tallene fra 0 til 255 - indsat i en parentes og adskilt med et komma
    eks. rgb(64,128,255)
  3. Farverne kan defineres ved deres farvenavne - kun få farver mulige, se skemaet herunder.

Hvis den ønskede farves hexkode består af cifre, der to og to er ens, f.eks. #336699, kan koden kortes ned til kun tre cifre: #369. Men kun hvis ALLE tre farver defineres med to ens cifre.

21 navngivne farver med tilsvarende hex-værdier og rgb-værdier
black
#000000
rgb(0,0,0)
gray
#808080
rgb(128,128,128)
silver
#c0c0c0
rgb(192,192,192)
navy
#000080
rgb(0,0,128)
blue
#0000ff
rgb(0,0,255)
lightblue
#add8e6
rgb(173,216,230)
teal
#008080
rgb(0,128,128)
green
#008000
rgb(0,128,0)
lightgreen
#90ee90
rgb(144,238,144)
maroon
#800000
rgb(128,0,0)
red
#ff0000
rgb(255,0,0)
pink
#ffc0cb
rgb(255,192,203)
purple
#800080
rgb(128,0,128)
fuchsia
#ff00ff
rgb(255,0,255)
orange
#ffa500
rgb(255,165,0)
olive
#808000
rgb(128,128,0)
yellow
#ffff00
rgb(255,255,0)
lightyellow
#ffffe0
rgb(255,255,224)
lime
#00ff00
rgb(0,255,0)
aqua
#00ffff
rgb(0,255,255)
white
#ffffff
rgb(255,255,255)

Bemærk, at farvenavnene lightblue, lightgreen, lightyellow og pink ikke er valide som farvedefinitioner, så farverne skal defineres som enten rgb- eller hexkoder.


Skal du lave transparent baggrund på noget tekst (sidens baggrundsfarve eller -billede ses bag teksten), koder du det på denne måde:

p {
  color: black;
  background: inherit; /* arver baggrundens farve */
  }

Et glimrende værktøj til bestemmelse af hex-koder eller rgb-værdier til farver er Color Helper, der er lavet af Bjørn Aage Brandal - hent den fra min server, den skal bare pakkes ud for at være køreklar.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen februar 2008
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - css - egenskaber - background-color
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail