color - til tekst, baggrund, border m.m.

Siden er opdateret 28. 12. 2011

De farver, du vil vælge til såvel tekst som baggrund, kan defineres på tre forskellige måder, for nogle få farvers vedkommende - resten kan så kun defineres på to forskellige måder

  1. Farverne kan defineres ved deres hexadecimale farveværdi (hex-kode) med et foranstillet # eks. #4080ff.
  2. Farverne kan defineres ved deres rgb-værdi med tallene fra 0 til 255 - indsat i en parentes og adskilt med et komma
    eks. rgb(64,128,255)
  3. Farverne kan defineres ved deres farvenavne - kun få farver mulige, se skemaet herunder.

Hvis den ønskede farves hexkode består af cifre, der to og to er ens, f.eks. #336699, kan koden kortes ned til kun tre cifre: #369. Men kun hvis ALLE tre farver defineres med to ens cifre.

21 navngivne farver med tilsvarende hex-værdier og rgb-værdier
black
#000000
rgb(0,0,0)
gray
#808080
rgb(128,128,128)
silver
#c0c0c0
rgb(192,192,192)
navy
#000080
rgb(0,0,128)
blue
#0000ff
rgb(0,0,255)
lightblue
#add8e6
rgb(173,216,230)
teal
#008080
rgb(0,128,128)
green
#008000
rgb(0,128,0)
lightgreen
#90ee90
rgb(144,238,144)
maroon
#800000
rgb(128,0,0)
red
#ff0000
rgb(255,0,0)
pink
#ffc0cb
rgb(255,192,203)
purple
#800080
rgb(128,0,128)
fuchsia
#ff00ff
rgb(255,0,255)
orange
#ffa500
rgb(255,165,0)
olive
#808000
rgb(128,128,0)
yellow
#ffff00
rgb(255,255,0)
lightyellow
#ffffe0
rgb(255,255,224)
lime
#00ff00
rgb(0,255,0)
aqua
#00ffff
rgb(0,255,255)
white
#ffffff
rgb(255,255,255)

Bemærk, at farvenavnene lightblue, lightgreen, lightyellow og pink ikke er valide som farvedefinitioner, så farverne skal defineres som enten rgb- eller hexkoder.


Skal du lave transparent baggrund på noget tekst (sidens baggrundsfarve eller -billede ses bag teksten), koder du det på denne måde:

p{
color: black;
background: inherit; /* arver baggrundens farve */
}

Et glimrende værktøj til bestemmelse af hex-koder eller rgb-værdier til farver er Color Helper, der er lavet af Bjørn Aage Brandal - hent den fra min server.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen marts 2003
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - css - egenskaber - color
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail