direction

Siden er opdateret 17. 12. 2011

Med egenskaben direction kan man ændre skriveretningen på en side - eller et enkelt element. Mulige værdier er:

inherit
nedarver skriveretning fra nærmeste overordnede element.
rtl
sætter skriveretning fra højre mod venstre
ltr
sætter skriveretningen fra venstre mod højre (standard i den vestlige verden)

Men hvis man i et dokument ønsker at ændre skriveretning i forhold til den normale (set fra pågældende computers side), må man også ændre unicode-bidi indstillingerne for det ønskede tekststykke til bidi-override. Derefter sættes den ønskede tekstretning:

I ekstern css:
.t2v {
unicode-bidi: bidi-override;
direction: rtl;
}

Eller i inline-css:
<div style="unicode-bidi: bidi-override; direction: rtl;">Tekst med ændret retning</div>

Rækkefølgen af unicode-bidi: bidi-override; og direction: rtl; er ligegyldig.

Sættes kun direction: rtl;, vil resultatet svare til at sætte text-align:right;. Man kan ikke sætte unicode-bidi: bidi-override; alene, det vil ikke virke.

Vær opmærksom på, at teknikken IKKE virker i Opera før version 7.0!

Med unicode-bidi sat:

Denne tekst er i editoren skrevet helt normalt fra venstre mod højre. Men ved at ændre den retning, browseren viser teksten i, ser det ud som om jeg har siddet og stavet det hele bagfra.

Uden unicode-bidi sat:

Denne tekst er i editoren skrevet helt normalt fra venstre mod højre. Men ved at ændre den retning, browseren viser teksten i, ser det ud som om jeg har siddet og stavet det hele bagfra.

Man kan også vende teksten i et enkelt ord eller en kort passage i en længere tekst. Dette gøres så med elementet bdo, som tildeles attributten dir med parameteren rtl:

Denne tekst er retvendt, men her kommer nogle ord, som er blevet vendt om.

nogle ord, som <bdo dir="rtl">er blevet vendt</bdo> om.
Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen december 2003
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - css - egenskaber - direction
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail