font-family

Siden er opdateret 20. 12. 2011

Egenskaben font-family definerer den font (skriftnavn), der skal anvendes. Fonte inddeles i tre font-grupper:

Sans-serif :
arial, comic sans ms, comic, haettenschweiler, helvetica, impact, ms sans-serif, swiss, univers, verdana
Serif :
times new roman, times, century, georgia
Monospace :
courier new, courier, fixedsys

Eksempel på fontdefinition:

body,a,p,td,ul,ol,dl,blockquote,option,div,caption {
font-family: verdana, arial, "ms sans serif", swiss, sans-serif;
font-size: 12px;
color: black;
background: white;
}

Her fortæller vi brugerens browser, at der på hele siden, i alle links, alle afsnit, alle skemaceller, alle lister, alle citerede tekstblokke, alle valglister i formularer, alle forekomster af div og alle tabeloverskrifter skal anvendes en font af typen sans-serif og med fonten verdana som første prioritet.

Ønsker du at anvende en anden skrifttype end de nævnte, skriver du det i stedet for, men husk, at det ikke nødvendigvis er en font, som dine brugere også har installeret, så hold dig så vidt mulige til disse ganske få skrifttyper:

Er verdana ikke installeret hos brugeren, skal browseren vælge arial i stedet, osv.

I øvrigt er det en god ide (og nødvendigt, hvis css skal kunne validere) at slutte fontangivelsen af med en 'fall back'. Dvs. slut af med at skrive den type, du i listen højere oppe på siden ser som overskrift til de enkelte familier (vist sidst i kodeeksemplet ovenover). Det gør, at hvis den af dig valgte font ikke er installeret på burgerens maskine, ved hans browser, hvilken fontfamilie, der skal anvendes som alternativ.

Vi fortæller i øvrigt, at teksten skal skrives i størrelsen 12px og at teksten skal tegnes sort og at baggrundsfarven skal være hvid.

Læg i øvrigt mærke til, at fontnavne i mere end et ord SKAL sættes i anførsesltegn.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen marts 2003
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - css - egenskaber - font-family
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail