text-align

Siden er opdateret 29. 12. 2011

Egenskaben text-align bruges til at definere tekstjustering i venstre/højre retning. Egenskaben kan tildeles en af disse 4 værdier:

left
tekst bliver venstrejusteret - default værdi i systemer opsat til vestlige sprog
right
tekst bliver højrejusteret
center
tekst bliver vandret centreret
justify
tekst bliver tilpasset, så både venstre og højre side af teksten når helt ud til margin; overskydende tekst i en ikke-fuld linje bliver venstrejusteret.

Eksempel på venstre-justering tekst:

p {
text-align: left;
}

Denne tekst er ikke justeret, da left er default-værdien. Men hvis teksten stod inde i et element med en anden justering, skulle der sættes text-align:left for at opnå venstrejustering.


Eksempel på midt-justering tekst:

p {
text-align: center;
}

Denne tekst er justeret, så den står midt på siden. Er der tekst nok til mere end en linje, vil den næste linje placere sig centreret under den første.


Eksempel på højre-justering tekst:

p {
text-align: right;
}

Denne tekst er justeret, så den står i højre side af den plads, der er til rådighed. Hvis tekstmængden overstiger en linje, flyder næste linje også til højre.


Eksempel på margin-justering tekst:

p {
text-align: ustify;
}

Denne tekst er justeret, så venstre og højre margin bliver lige. Hvis tekstmængden ikke fylder en linje helt inden ombrydning til næste linje, indsættes lidt ekstra luft mellem ordene, så linjen bliver helt udfyldt. Når der er tekst nok til mere end to linjer, kan man se, at alle linjer undtagen den sidste er lige lange. Jeg er derfor nødt til at fylde så meget tekst på, at det selv i store browservinduer kan blive til mere end to linjer tekst. I den sidste linje indsættes ikke ekstra luft mellem ordene.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen marts 2005
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - css - egenskaber - text-align
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail