<meta>

Siden er opdateret 25. 10. 2013

<meta foo="bar" ... /> er en samling tags hvormed man kan indsætte forskellig information om siden i sidens header. Indholdet i disse tags vil ikke blive vist på siden.

<meta foo="bar" ... /> skal stå mellem <head> og </head>.

<meta foo="bar" ... /> skal være udformet efter den såkaldte Dublin Core. Det er en international standard for metakoders udformning og anvendelse.

<meta foo="bar" ... /> har to mulige attributter med tilhørende værdier:


Herunder følger en liste over forskellige metakoder med en beskrivelse af deres funktion:

<meta name="description" content="[en beskrivelse af sidens indhold]">
Skriv en kortfattet beskrivelse af sidens indhold som indekseringshjælp til søgemaskiner. Gør dig selv den tjeneste ikke at læsse for meget på her - det kan have den omvendte effekt (sortlistning af siden).
<meta name="keywords" content="[en liste over vigtige søgeord på siden]">
Skriv nogle få vigtige ord fra siden, sæt komma imellem og undlad ordmellemrum. Igen: vær tilbageholdende, så din side ikke bliver sortlistet.
<meta name="title" content="[sidens title]">
Denne metakode vil jeg kalde helt overflødig, da title allerede er defineret i det dertil beregnede <title> og en erklæring af <title> alligevel er obligatorisk.
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">
Denne kode fortæller, om links på siden skal indekseres af søgemaskiner og om undersider skal indekseres:
index
Indekser denne side
noindex
Indekser ikke denne side
follow
Indekser undersider
nofollow
Indekser ikke undersider
<meta name="revisit-after" content="30">
Hvor mange dage skal der gå inden søgemaskinen skal komme igen med forventning om ændringer på siden?
<meta name="author" content="mig">
Her kan man skrive navnet på den person, der har skrevet siden.
<meta name="copyright" content="mig">
En angivelse af hvem der har ophavsretten til sidens indhold.
<meta name="generator" content="notepad">
Nogle editorer - dog ikke notepad - indsætter som en slags egenreklame denne metakode med angivelse af det anvendte program. Koden har ikke nogen nytteværdi og bør efter min mening fjernes.
<meta name="objecttype" content="text.homepage">
Koden fortæller, at det er en hjemmeside - men har søgerobotter, browsere eller brugere noget at bruge den information til? Det er nok allerede konstateret, så spring den over.
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=yes, maximum-scale=1, minimum-scale=1">
Koden fortæller tavlecomputere og smartphones hvordan en side skal skaleres på skærmen.
<meta http-equiv="reply-to" content="mailto:mig@mitsted.foo">
Svar-adresse. Overvej, om koden overhovedet behøver være der (risiko for at blive høstet af spambotter).
<meta http-equiv="expires" content="mon, 31 dec 2005 00:00:00 gmt">
Denne kode kan bruges til at angive hvornår sidens indhold kan betragtes som forældet
<meta http-equiv="content-language" content="da">
En angivelse af det på siden anvendte sprog - her da for dansk.
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
En angivelse af det til sidens frembringelse anvendte tegnsæt. Denne kode vil jeg betegne som vigtig. I Vesteuropa er disse to tegnsæt aktuelle:
  • iso-8859-1 - disse sider er generelt skrevet i iso-8859-1.
  • utf-8 - en testside i utf-8.
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
Denne metakode fortæller, at de på siden indlagte ikke-typeerklærede style-definitioner er af typen text/css. Hvis du et sted på siden har indsat en inline-style som f.eks. <img style="width:100px; ...">, bør du medtage denne metakode i din sides header.
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript">
Denne metakode fortæller, at de på siden indlagte ikke-typeerklærede scripts er at typen text/javascript. Hvis du et sted på din side har indsat en event-handler som f.eks. onmouseover(do something);, bør du medtage denne metakode i din sides header.
<meta http-equiv="refresh" content="600">
En angivelse, som fortæller browseren hvornår det er aktuelt at genindlæse siden for at få seneste nyheder med - her sat til 600 sekunder = 10 minutter.
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
Denne metakode fortæller nogle browsere, at siden ikke skal gemmes i cache - siden bliver genhentet fra server ved hvert besøg.
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
Denne metakode fortæller nogle andre browsere, at siden ikke skal gemmes i cache - siden bliver genhentet fra server ved hvert besøg.
<meta http-equiv="cache-control" content="no-store">
Denne metakode fortæller andre browsere, at siden ikke skal gemmes i cache - siden bliver genhentet fra server ved hvert besøg.
<meta http-equiv="refresh" content="60;url=http://nyadresse.foo">
Hvis en side er blevet omdøbt eller flyttet til ny adresse, kan denne metakode indsat i header på den gamle adresse/sidenavn vidererstille brugeren til ny adresse. Tallet 60 angiver hvor mange sekunder der går inden viderestilling til ny adresse.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen januar 2009
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - elementer - <meta>
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail