Seneste nyt, siden du var her sidst?

Siden er opdateret 16. 3. 2006

På denne side kan du få et hurtigt overblik over, hvad der er sket af ændringer, siden du sidst var en tur omkring mine sider.

De seneste ændringer står øverst og efterhånden som de forskellige ændringer får en vis alder, bliver de slettet nedefra.

De ændringer, som vil blive anført på denne side er sådan noget som redaktionelle ændringer eller tilføjelser på siderne eller tilføjelser af nye sider samt sletning af sider.

Rettelser af f.eks. stavefejl vil derimod ikke distrahere på denne side.

Dato: Hvad: Hvor: Beskrivelse:
22/2 2006 Nyhed Læs nyhedsgrupper Hjemmesideskolen har nu også fået et news-feed. Det er så meningen, at denne side skal udgå og at alle nye tiltag og ændringer i stedet bliver annonceret i dette feed.
Feedet kan læses i en xml-fil.
1/1 2006 Opdatering Alle sider Flere har beklaget sig over, at teksten i menuerne var for lille og at den ternede baggrund gjorde teksten yderligere vanskeligt læselig.
Jeg har derfor fjernet den ternede baggrund og gjort teksten i menuerne lige så stor som brødteksten på siderne.
12/12 2005 Opdatering html, css, validering Jeg lavet dynamisk include på flere af siderne under 'html, css, validering'.
Derved er siderne ikke længere så lange og brugerne skal ikke hente mere materiale hjem end det, de er interesseret i at læse om.
10/12 2005 Nye funktioner scripts En gæstebog i php har længe været efterspurgt. Nu har jeg fundet et par stykker, som jeg kan anbefale. Omtalt øverst på visit.php
10/12 2005 Nye sider html, css, validering Et længe ønsket tema (brugerønske) er nu endelig blevet effektueret: Dynamisk include i asp og php.
1/9 2005 Opdatering forsiden Jeg har tilføjet et par links på /links.php

Det drejer sig om et link til en service - Browsercam, hvor du kan teste din hjemmeside i andre browsere og på andre styresystemer end din hjemlige installation: Validering

Jeg har også tilføjet et link til en service - Copyscape, som kan skanne nettet for kopier af dele af din hjemmeside: Værktøjer
1/8 2005 Opdatering html, css, validering Jeg har fundet tre fikse udvidelser til select-bokse. Alle tre vises her: Nye selectbokse

Det drejer sig om en select-boks, som giver brugeren mulighed for at tilføje sine egne options: Tilføj option

Derefter følger en selectboks, hvor brugeren kan til- eller fravælge options ved at flytte disse frem og tilbage mellem to bokse: Til- eller fravalg

Endelig følger en selectboks, hvor brugeren har mulighed for at ændre prioriteringen af de viste options: Sortere options
10/7 2005 Opdatering html, css, validering På siden om menuer er blevet tilføjet et afsnit om menu baseret på en kombination af to selectbokse, hvor den første boks bestemmer indholdet i den anden: Ny menutype

Måden, det er lavet på, er beskrevet på en selvstændig side: multilevel menu
5/5 2005 Opdatering html, css, validering Efter flere måneders granskning af diverse javascript-tutorials har jeg fundet en løsning på, hvordan min-width og max-width kan bringes til også at fungere i IE
27/4 2005 Opdatering scripts Det har længe fra min side været et ønske at kunne administrere gæstebogen online (slette spam-indlæg uden at skulle hente databasen hjem og åbne den i MS Access). Det har jeg nu fået til at fungere. Administrationsmodulet er blevet tilføjet zip-filen med gæstebogen.
19/4 2005 Opdatering scripts Det er blevet konstateret, at den oprindelige version af php-login med MySql-database ikke virkede tilfredsstillende på alle servere. Scriptet er derfor blevet ændret, så det nu kører stabilt.
13/3 2005 Ny side scripts Med etableringen af det nye webhotel er det også blevet muligt at vise, hvordan man laver sine egne fejlsider.
13/3 2005 Ny side scripts Det er nu lykkedes at få etableret et webhotel, hvor jeg kan afvikle noget speciel kode, som afhænger af at køre på en Apache-server - Hjemmesideskolen ligger ellers på en IIS-server - har jeg fået lavet et kapitel om password-kontrol med .htaccess.
13/3 2005 Side udgået scripts Efter moden overvejelse har jeg besluttet at slette siden om at 'Sige pænt farvel' ved at åbne en popup med en lille hilsen.
Da der på nettet er en stigende tilbøjelighed til at smide alle mulige mere eller mindre uønskede popup-vinduer i hovedet på sagesløse brugere og da brugerne af samme grund i stigende grad blokerer for popup-vinduer, de ikke aktivt har bedt om, har jeg fundet beslutningen rigtig.
12/2 2005 Ny side Scripts Nu kan du downloade en gæstebog til din hjemmeside.
Scriptet er oprindeligt lavet af D.K., men er blevet trimmet, så det er valid xhtml strict. Det oprindelige script var end ikke valid html transitional
11/2 2005 Opdatering scripts Siden om at sætte en besøgstæller på dine sider har fået tilføjet et kapitel om at lave en sådan tæller i asp
25/12 2004 Opdatering scripts Siden om adresseændring har fået en overhaling. Noget, der efterhånden var blevet irrelevant, er gledet ud og i stedet er der kommet noget om serverside redirection
9/12 2004 Opdatering scripts Nu har jeg fået tilføjet mulighed for at ved anvendelse af php-mailformularen kan afsenderen få tilsendt en 'BCC' (Blind Carbon Copy)
1/12 2004 Opdatering html, css, validering På siden om formularer har jeg tilføjet en select-boks med mulighed for at foretage flere valg og en select-boks med gruppeopdelte valgmuligheder.
1/12 2004 Opdatering html, css, validering På siden om tabeller har jeg fået tilføjet et afsnit om thead, tfoot og tbody.
Der er på samme side også kommet et afsnit om colgroup og col
20/11 2004 Opdatering scripts Det har længe irriteret mig, at når man har været logget ind via asp-passwordkontrol og så har logget ud, kunne man 'bakke' ind igen uden at skulle logge ind igen. Det har jeg nu fået ændret på.
Log ind via login-siden og se det på siden Bakgear-spærringen.
7/11 2004 Opdatering kontakt.php På min kontaktside har jeg fået tilføjet, at man selv får tilsendt en kopi af, hvad man har skrevet til Hjemmesideskolen.
Hvordan det er lavet, har jeg vist på siden om asp-mail.
20/10 2004 Ny side scripts Under siden om at lave mailformularer er blevet tilføjet muligheden for at udsende nyhedsbrev via en database, hvor interesserede kan tilmelde sig.
Jeg forklarer, hvordan det skal laves - alle nødvendige filer vises og database kan downloades.
11/10 2004 Ny side scripts Jeg har lavet en side om password-kontrol med php og MySQL. Dermed kan man også med php lave en flerbrugerløsning.
Adgang til at læse, hvordan det laves sker via Login
Brugbart brugernavn og password er vist på siden.
16/9 2004 Opdatering scripts Siden om mailformular på en webside har fået en opdatering, så den nu (med undersider) omtaler:
  1. Mail sendt via brugerens mailprogram
  2. Mail sendt via cgi-script på ejerens server
  3. Mail sendt via asp-script på ejerens server
  4. Mail sendt via php-script på ejerens server
16/9 2004 Side flyttet html, css, validering Som følge at ovensående er siden om asp-mailformular flyttet over i /scripts og omdøbt.
2/9 2004 Side udgået scripts Da Hjemmesideskolen startede, var der stort set kun to konkurrerende browsere: Internet Explorer 4 og Netscape Navigater 4. Da disse to browsere havde meget forskellige måder at vise en hjemmeside på, var det relevant at tage hensyn til disse forskelle. Nu er begge browsere stort set ikke-eksisterende og dagens browsere er nogenlunde enige om, hvordan en hjemmeside skal vises, hvis ellers koden er korrekt udformet. Det var en lang forklaring, bare for at sige, at tiden er løbet fra siden om brugersortering. Siden er derfor udgået.
2/9 2004 Ny side scripts Der er blevet lavet en side (faktisk en serie) om at lave passwordkontrol med php.
27/8 2004 Ny side layout På usenet og andre steder føres hede diskusioner om, hvor bred en hjemmeside må være. Jeg har derfor lavet en side, der fortæller om problematikken og prøver at give nogle brugbare retningslinjer om hvordan og hvorfor.
26/8 2004 Side udgået på nettet Meget har ændret sig, siden jeg lagde Bounce Spam Mail til download og lavede en side om dette program. Mængden af uønskede mails er eksploderet og det bliver sværere og sværere at skelne mellem egentlige reklamemails og virus med spoofed afsender. For ikke at udsætte sagesløse for at få smidt en 'afvist' mail i hovedet, har jeg fjernet programmet og den side, der omtaler det.
26/8 2004 Opdatering html, css, validering På siden om at inkludere elementer gemt i andre filer er tilføhet et kapitel om forskelen på #include file og #include virtual. På samme side er tilføjet et kapitel om include i php.
7/8 2004 Ny side scripts På opfordring er blevet lavet en side om password-login med asp
27/7 2004 Ny side scripts På opfordring har jeg fået lavet en side om breadcrumb navigation med php.
8/7 2004 Opdatering html, css, validering På siden om links er tilføjet et kapitel om accesskey, en teknik, der muliggør, at man med tastaturet kan trykke et enkelt forudbestemt bogstav for at følge et link.
8/7 2004 Opdatering generelt Alle sider er blevet lettere at navigere rundt på ved hjælp af tastaturet. Det er blevet gjort ved at tilføje en definition af a:focus i css. Det er beskrevet nærmere på siden om css.
24/6 2004 Ny side på nettet Der er blevet lavet en side om den indbyggede serverfunktion i Windows 2000 / XP Pro, Internet Information Services.
14/6 2004 Ny side scripts Der er blevet lavet en side, som viser hvordan man kan lave et link, der gør det muligt at anbefale den aktuelle side til en ven.
14/6 2004 Opdatering på nettet Siden om Usenet har fået tilføjet et par ekstra muligheder for at læse nyhedsgrupper
30/5 2004 Opdatering scripts Siderne om password-kontrol har fået tilføjet et kapitel om at sløre den aktuelle adresse på sider i den beskyttede zone: Javascript, Java applet.
30/5 2004 Ny side scripts Flere har spurgt om, hvordan man laver funktionen, der fortæller, hvor mange aktive brugere, der er på en given side. Dette er lavet med asp.
30/5 2004 Ny side grafik Der har længe manglet en side om, hvordan man ændrer farvedybden (antallet af farver) i et billede. Jeg har bare ikke været opmærksom på det før nu.
30/5 2004 Opdatering html, css, validering Siden om formularer har fået en foryngelseskur, så den nu også omtaler elementerne fieldset, legend og label.
16/5 2004 Opdatering html, css, validering En ofte stillet spørgsmål på Usenet: Hvordan åbner man en side via et mellemvindue
5/5 2004 Ny side på nettet En ændring af betingelserne for at læse nyheder via Sunsite har affødt et kapitel om dette: Sign-up
5/5 2004 Ny side html, css, validering En længe savnet side er blevet tilføjet: En side, hvor alle elementer i html er blevet oplistet: Elementer
27/3 2004 Ny funktion
Ny side
Alle sider /
scripts
På opfordringer har jeg lavet Bread Crumb navigation på siderne. Dette har affødt en ny side om, hvordan man laver BreadCrumbs
20/3 2004 Ny side scripts På flere opfordringer har jeg lavet en side om at sætte en søgefunktion på hjemmesiden.
7/3 2004 Opdatering på nettet På siden om usenet har jeg tilføjet et afsnit med links til forskellige adgangsmuligheder til at læse nyhedsgrupper.
7/3 2004 Opdatering scripts Siden om en slide-in-menu har jeg været nødt til at fjerne, da menuen desværre ikke fungerer tilfredsstillende i de nyeste Mozilla-browsere.
7/3 2004 Opdatering html, css, validering På siden om menuer er tilføjet et afsnit med links til andre (fremmede) sider med forskellige menuer. Dermed skulle der være rige muligheder for at lave en flot og velfungerende kombination side/navigation.
11/2 2004 Opdatering forsiden En længe efterlyst information om, hvad man kan finde på de enkelte sider og i de enkelte sektioner, har afløst den hidtige forside.
11/2 2004 Ny sektion info De informationer, som hidtil har ligget på forside, samt en hel del yderligere baggrundsinformation om Hjemmesideskolen er blevet lagt i den nye sektion.
26/1 2004 Opdatering html, css, validering På siden om css er der kommet beskrivelse af endnu flere attributter med tilhørende links til testsider, som demonstrerer attributterne med tilhørende parametre.
26/1 2004 Ny side html, css, validering Der er kommet en ny side om links på hjemmesider. Noget af stoffet er klippet fra siden om at starte en ny side, fordi den var blevet for lang. Resten er nyskrevet - et kapitel om at beskytte sin email-adresse mod at blive opsnappet af spamrobotter.
22/1 2003 Ny adresse
og
nyt design
generelt Hjemmesideskolen har fået eget domæne og ved samme lejlighed et helt nyt design.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen april 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - Seneste nyt
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail