Test af alternativ css med asp

Styleskift via asp-script

Siden er opdateret 8. 12. 2011

Denne side koden, hvormed man med et asp-script og en håndfuld links kan ændre en sides design. Da css-skiftet sker fra serveren, virker det selvfølgelig i alle browsere.

Da serveren, hvorpå hjemmesideskolen ligger, ikke understøtter asp, kan jeg desværre ikke vise skiftet i praksis. Men jeg kan garantere for, at det er gennemtestet. Du vil ganske vist kunne se et designskifte ved at klikke i menuen, men det er altså lavet i php!

Først skal der i dokumentet - over linket til css - indsættes dette asp-script:

<%
' Hent brugervalgt style-info hvis defineret
strStyle = Trim("" & Request.QueryString("style"))

' Hvis intet brugervalgt style-info defineret
If strStyle = "" Then

  ' Hent style-info fra cookie
  strStyle = Trim("" & Request.Cookies("aspdesignskifte")("style"))
End If

Select Case strStyle
  Case "main.css", "ds2.css", "ds3.css"
    ' Ingen ændring
  Case Else
    ' Hvis style ikke er brugerdefineret eller fundet i cookie, indsæt default css
    strStyle = "main.css"
End Select

' style-info lagres i cookie
Response.Cookies("aspdesignskifte")("style") = strStyle
Response.Cookies("aspdesignskifte").Expires = Date+30
%>

I næstsidste kodelinje i select-delen definererer du den css, som skal benyttes, hvis der ikke i linket til siden eller i cookie er specifiseret noget andet.

Derefter skal du lave en modifikation af sidens kald til eksternt stylesheet - brug af indlejret stylesheet eller inline-css kan ikke anbefales, da det vil modvirke forsøg på at ændre sidens design:

<link href="<%= Server.HTMLencode(strStyle)%>" rel="stylesheet" type="text/css">

Nu mangler du bare at lave en håndfuld links den samme side, men med forskellige styles indlæst:

<a href="?style=ds2.css">Alternativt design 2</a>

I linket i kodeboksen her over indsætter du det ønskede css-ark på pladsen, hvor teksten er sort. Samtidig skriver du den ønskede linktekst inden linkets sluttag. Husk også at sørge for, at det angivne css er nævnt i case-sætningen - anden linje i select-delen.


Se den side, hvor skiftet er lavet med javascript.

Se den side, hvor skiftet er lavet med php-kode.

Se den side, som kun virker i Firefox, Mozilla, Netscape og Opera.

Bemærk, at de to teknikker (serverside-styret css-skift og css-skift via en browserfunktion) ikke er glade for at arbejde sammen.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen april 2006
Du er her: Forsiden - css - testsider - Test af alternativ css med asp
sidens top
Brugere lige nu: 1
Home Mail