Generering af tilfældigt password

Siden er opdateret 17. 7. 2011

Hver gang du åbner eller opdaterer denne side, genereres et nyt tilfældigt password bestående af 8 karakterer, der kan være "a" - "z", "A" - "Z", "0" - "9", "-" eller "_".

Dit tilfældige password er: EgJ8XfBU

Koden, der genererer et tilfældigt password ved hvert besøg på eller genhentning af siden, ser sådan ud:

<?php
function makeRandomPassword() {
$pass = "";
$salt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-_!0123456789";
srand((double)microtime()*1000000);
$i = 0;
while ($i <= 7) {
$num = rand() % 65;
$tmp = substr($salt, $num, 1);
$pass = $pass . $tmp;
$i++;
}
return $pass;
}
echo "<p>Dit tilfældige password er: <strong>" . makeRandomPassword() . "</strong></p>";
?>
Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2006
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - htaccess - password - Generering af tilfældigt password
Brugere lige nu: 1
Home Mail Printer