Bruger slettet

Siden er opdateret 12. 12. 2009

Her er den asp-kode, der på administrators foranledning sletter email-adresse i databasen Koden aktiveres fra den administrationsside, der viser de tilmeldte. Det er med andre ord webstedets administrator, der sletter en bruger ved at klikke på det 'slet'-link, der er noteret ud for et givet navn:

<% Dim id
id = $_GET['id'];
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath ("database.mdb")
Conn.Open DSN
Conn.Execute("DELETE * FROM nyhedsbrev WHERE id=" & id)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Redirect("mail_show.asp") %>

Brugernes mulighed for at slette egen adresse sker derimod via scriptet i tilmeld.asp - ved at skrive den adresse, der skal slettes og flytte markeringen fra 'tilmeld' til 'frameld' før der submittes.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - nyhedsbrev - Bruger slettet
Brugere lige nu: 1
Home Mail