Vis tilmeldte

Siden er opdateret 13. 12. 2009

Sådan ser visningen af tilmeldte ud - visningen på denne side er naturligvis en attrap:

Opret Nyhedsbrev

Slet   en@to.dk
Slet   to@tre.dk
Slet   tre@fire.dk
Slet   fire@fem.dk

 Samlet antal tilmeldte: 4

Administrator kan ved at klikke på 'Slet' ud for en adresse slette den pågældende adresse i databasen. Efter sletning bliver siden automatisk opdateret.

Det er naturligvis ikke meningen at andre end administrator skal have adgang til den faktiske side.


Sådan ser koden i 'Vis tilmeldte' (mail_show.asp) ud:

<p><a href="mail_write.asp">Opret Nyhedsbrev</a></p>

<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath ("database.mdb")
Conn.Open DSN
Set rs = Conn.Execute("SELECT * FROM nyhedsbrev ORDER BY email ASC")

If Not rs.EOF Then 'Udskriver (eventuelle) tilmeldte
Do While Not rs.EOF%>
<table>
<tr>
<td><a href="mail_delete.asp?id=< %=rs("id")%>">Slet</a> &nbsp;&nbsp;</td>
<td><%=rs("email")%></td>
</tr>
</table>
<%rs.MoveNext
Loop
Else
echo $"Der er ingen tilmeldte til nyhedsbrevet..."
End If
Set rs = Conn.Execute("SELECT COUNT(email) AS antal FROM nyhedsbrev")
%>
<br /> &nbsp;Samlet antal tilmeldte: <%=rs("antal")%>
<%
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - nyhedsbrev - Vis tilmeldte
Brugere lige nu: 1
Home Mail