Preview nyhedsbrev

Siden er opdateret 25. 10. 2005

Her er indholdet i preview-modulet:

<% afsender_mail = Trim(Request.Form("afsender_mail"))
afsender_navn = Trim(Request.Form("afsender_navn"))
modtager_liste = Trim(Request.Form("modtager_liste"))
subject = Trim(Request.Form("subject"))
body = Trim(Request.Form("body"))
If modtager_liste = "" Then
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath ("database.mdb")
Conn.Open DSN
Set rs = Conn.Execute("SELECT email FROM nyhedsbrev")
If Not rs.EOF Then %>
Til:
<% Do While Not rs.EOF
echo $rs("email") & ";"
rs.MoveNext
Loop
echo $"<br />"
End If
Else
echo $"Til: " & modtager_liste & "<br />"
End If%>
Fra: <%=afsender_navn%> (<%=afsender_mail%>)<br />
Emne: <%=subject%><br />
<%=Replace(Server.HTMLEncode(body), vbCrLf, "<br />")%>

Siden afsluttes med en knap, der sender ejeren (mailskriveren) tilbage til formularen, hvorfra mailen så kan sendes:

<p><a href="javascript:history.back()">&laquo;&nbsp;Tilbage</a></p>

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - nyhedsbrev - Preview nyhedsbrev
Brugere lige nu: 1
Home Mail