Den samlede kode

Siden er opdateret 13.12.2006

Vi har på de foregående to sider kigget på de enkelte kodefunktioner i passwordkontrollen. Lad os se dem sat sammen til et hele:

<%
Response.Buffer=False
Response.ExpiresAbsolute = #1980-01-01#
Response.AddHeader "pragma", "no-cache"
Response.AddHeader "cache-control", "no-cache"
Response.AddHeader "cache-control", "no-store"
Response.CacheControl = "Private"
%>

<%
If Session("blnIsUserGood") = False or IsNull(Session("blnIsUserGood")) = True then
Response.Redirect"fejl.asp"
End If
%>

Indsæt hele koden herover før sidens Document Type Definitionen på alle beskyttede sider. Det er alt, hvad der skal til, for at holde uvedkommende væk fra siderne.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen juli 2005
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Den samlede kode
Brugere lige nu: 1
Home Mail