Administrationsmodul

Indlæs andet indhold på denne side:

Koden i administrator.inc

Siden er opdateret 16.12.2006

Øverst i body er en formular, der bruges til at indskrive nye brugere i databasen:

<form id="ny" method="post" action="administrator.asp">
<fieldset>
<legend>Indtast ny brugers data</legend>
<label for="t1">Navn:</label><input type="text" id="t1" name="UserName" /><br />
<label for="t2">Password:</label><input type="password" id="t2" name="UserPass" /><br />
<label for="buttons"> </label><input type="submit" id="buttons" name="Gem" value="Gem" />&nbsp;&nbsp;<input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
</fieldset>
</form>

Indhold af name i submitknappen er brugt som argument i asp-scriptet i administrator.asp, det iværksætter indskrivning af formulardata i databasen.

Derefter følger et asp-script, som udskriver indholdet i databasen og ved hver post i databasen udskrives også et link, der kan bruges til at slette netop denne post:

<%
echo $strAddLine
strSQL = "SELECT * FROM tblUsers;"
Set myConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
myConn.Open tempConn
Set rs = myConn.Execute(strSQL)
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then

Do While Not rs.EOF
echo $"<div style='clear:both;float:left;width:100px'>"%>
<a class="tlink" href="admindel.asp?id=<%=rs("ID")%>">Slet bruger »</a>
<% echo $"</div><div style='margin-left:100px;border: solid 1px #ccf;padding: 5px;margin-bottom:10px'>"
echo $"<strong>Brugernavn: </strong>" & rs("UserID") & "<br />" & "<strong>Password:    </strong>" & rs("Password") & "</div>"
rs.MoveNext
Loop
End If

myConn.Close
Set myConn = Nothing
echo $strAddLine
%>
Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen december 2006
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Administrationsmodul
Brugere lige nu: 1
Home Mail