Lav selv en database

Siden er opdateret 13.12.2006

Du kan selv lave en database. gør sådan:

Du åbner programmet Microsoft Access, klikker på menulinjens Filer og derefter på menuens Ny.

Du får denne dialogboks, hvor du markerer Database og klikker på OK.

Det giver dig en standard Windows-dialogboks, hvor du skal give databasefilen et navn og bestemme filens placering i dit mappesystem - kald filen det, som du i din bruger.php har besluttet, at den skal hedde, f.eks. database.mdb og læg filen i samme mappe som bruger.php - den asp-fil, der kontrollerer brugerdata.

Når du har bestemt filnavn og -placering, klikker du på dialogboksens Opret.

Du får nu denne boks, hvor du dobbeltklikker på Opret en tabel i designvisning.

Nu åbnes dette vindue, hvor du definerer de tre felter, som du skal bruge i databasen.

Det er vigtigt, at du

På fanebladet Generelt skal du for feltet BrugerID sætte de data, som du ser på min illustration her til venstre.

På fanebladet Generelt skal du for feltet Password sætte de data, som du ser på min illustration her til venstre.

Læg mærke til, at jeg ved både ID, BrugerId og Password har defineret, at dubletter ikke tillades. Dette er et sikkerhedshensyn. Hvad angår ID er det administrative data i databasen. Hvad angår BrugerID og Password er det for at to brugere ikke skal kunne have samme brugernavn og/eller password.

Når du er færdig med at oprette felter og definere data for felterne, lukker du skemaet ved at klikke på krydset øverst til højre.

Du bliver nu spurgt, om du vil gemme udformningen af tabellen, hvilket du naturligvis vil. Du klikker på Ja.

Nu skal tabellen i databasen have et navn. Af hensyn til kommunikationen med asp-scriptet skal du kalde tabellen tblUsers. Slut af med at klikke på OK.

Du kan nu se i databasefilen, at der er en tabel. Dobbeltklik på tabellen for at åbne den for indtastning af brugerdata.

I kolonnen UserID skriver du de godkendte brugeres brugernavn og i konollen Password skriver du ud for hver enkelt bruger dennes password.

Tallene i kolonnen ID skal du ikke bekymre dig om, de er sat til automatisk at blive forhøjet med 1, hver gang du tilføjer en ny bruger i første ledige linje. Samtidig rykker stjernen yderst til venstre og (Autonummerering) en plads længere ned

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen august 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Lav selv en database
Brugere lige nu: 1
Home Mail