Administrationsmodul

Indlæs andet indhold på denne side:

Koden i adlog.asp

Siden er opdateret 16.12.2006

Denne kode tjekker data fra formularen og afgør, om adgang skal gives til administrationsmodulet:

<%
//'Dimension variabler
Dim adoCon 'Database Connection Variabel
Dim strCon 'Indeholder Databasens driver og sti til og navn på databasen
Dim rsCheckUser 'Database Recordset Variabel
Dim strAccessDB 'Indeholder Access Database Name
Dim strSQL 'Database query string
Dim strUserName 'Indeholder brugernavn

//'Initaliser strUserName variablen
strUserName = Request.Form("txtUserName")

//'Check databasen for at se, om bruger eksisterer og læs dennes password
//'Initialiser strAccessDB variablen med navnet på Access Database
strAccessDB = "adminstrator.mdb"
//'Opret et connection object
Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

//'Database connection info og driver
strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath(strAccessDB)

//'Sæt en aktiv forbindelse til connection objectet
adoCon.Open strCon

//'Opret et recordset object
Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

//'Initaliser strSQL variablen med en SQL statement til forespørgsel i databasen
strSQL = "SELECT tblAdm.Password FROM tblAdm WHERE tblAdm.Brugernavn ='" & replace(strUserName, "'", "''") & "'"

//'Forespørgsel til databasen
rsCheckUser.Open strSQL, strCon

//'Hvis der findes en post med det indtastede brugernavn i databasen, læs så brugerens indtastede password
If NOT rsCheckUser.EOF Then

//'Indlæs brugerens password fra databasen
If (Request.Form("txtUserPass")) = rsCheckUser("Password") Then

//'Hvis password er korrekt, sættes session-variable til True
Session("blnIsAdminGodkendt") = True

//'Luk objects før viderestilling
Set adoCon = Nothing
Set strCon = Nothing
Set rsCheckUser = Nothing

//'Viderestil til administrator.aasp og medsend brugernavn
Response.Redirect"administrator.asp?name=" & strUserName
End If
End If

//'Luk objects
Set adoCon = Nothing
Set strCon = Nothing
Set rsCheckUser = Nothing

//'Hvis scriptet stadig kører, kan brugeren ikke godkendes
Session("blnIsAdminGodkendt") = False

//'Omdiriger til default.asp
Response.Redirect"default.asp"

%>

Filen kaldes af formularen på default.asp. adlog.asp ligger på serveren og køres der. Den kommer ikke til brugerens browser.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen december 2006
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Administrationsmodul
Brugere lige nu: 1
Home Mail