Koden i bruger.asp

Siden er opdateret 16.12.2006

Dette er hele indholdet i bruger.asp (ikke noget før og ikke noget efter):

<%
Dim adoCon
Dim strCon
Dim rsCheckUser
Dim strAccessDB
Dim strSQL
Dim strUserName

strUserName = Request.Form("txtUserName")

strAccessDB = "brugere.mdb"

Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath(strAccessDB)

adoCon.Open strCon

Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

strSQL = "SELECT tblUsers.Password FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & replace(strUserName, "'", "''") & "'"

rsCheckUser.Open strSQL, strCon

If NOT rsCheckUser.EOF Then

 If (Request.Form("txtUserPass")) = rsCheckUser("Password") Then

  Session("blnIsUserGood") = True

  Set adoCon = Nothing
  Set strCon = Nothing
  Set rsCheckUser = Nothing

  Response.Redirect"index.asp?name=" & strUserName
 End If
End If

Set adoCon = Nothing
Set strCon = Nothing
Set rsCheckUser = Nothing

Session("blnIsUserGood") = False

Response.Redirect"fejl.asp"
%>

Filnavnet brugere.mdb er navnet på den databasefil, der indholder alle lovlige login-data.

UserGood er navnet på den session, der oprettes ved korrekt login. Sessionnavnet kontrolleres øverst i de beskyttede sider - ukorrekt sessionnavn = ingen adgang.

Filen index.asp er navnet på den side, der viderestilles til ved korrekt login.

Filen fejl.asp er den side, brugeren sendes til, hvis der ikke er indtastet korrekte login-data.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen august 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Koden i bruger.asp
Brugere lige nu: 1
Home Mail