Administrationsmodul

Indlæs andet indhold på denne side:

Koden i delete.asp

Siden er opdateret 16.12.2006

Denne kode er det fulde indhold i delete.asp:

<%
Dim id
id = $_GET['id'];
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath ("../brugere.mdb")
Conn.Open DSN
Conn.Execute("DELETE FROM tblUsers WHERE id=" & id)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Redirect("administrator.asp")
%>

Filen kaldes af et slettelink på administratorsiden (genereret af administrator.inc) og når den valgte bruger er slettet i databasen brugere.mdb, som ligger et mappeniveau nærmere sitets rod, returneres til administrator.asp.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen december 2006
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - asppass - Administrationsmodul
Brugere lige nu: 1
Home Mail