Tæl de besøgende på dine sider

Indlæs andet indhold på denne side -
cgi-tællere på udbyders domæne:

serverside-tællere på eget domæne:

Siden er opdateret 30. 4. 2006

Tæller med asp

Hvis din hjemmeside i forvejen er lavet med asp, kan du lave din egen besøgstæller meget enkelt med et lille script, der skriver og opdaterer en tekstfil på din server. Scriptet, der laver og opdaterer tekstfilen, skal se sådan ud:

<%
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Wfile=server.mappath("../counter.txt")
on error resume next
Set count = fs.OpenTextFile(Wfile)
hits = Clng(count.ReadLine)
count.close
If Not session("isCounted") Then
hits = hits + 1
count.close
if error then
hits = 1
end if
Set count = fs.CreateTextFile(Wfile,True)
count.WriteLine(hits)
count.Close
session("isCounted") = True
End If
%>

I anden kodelinje (sort tekst) defineres navnet på den tekstfil (inklusive sti), der indeholder informationen om antal hidtidige besøg. Med det script installeret øverst på siden er vi klar til at kalde funktionen hits, som svarer tilbage med det opdaterede indhold af tekstfilen:

<%=hits%>

Indsat i en tekstlinje vil det kunne se sådan ud:

<p>Antal besøg: <%=hits%></p>

Scriptet tjekker, om der er sat en session. Er det ikke tilfældet, opdateres tælleren i tekstfilen med 1 og session sættes. Derved tælles kun unikke hits på sitet. Der tælles ikke hvis:

Skal du have tælleren installeret på flere sider, kan du lægge tællescriptet i en selvstændig fil, du kan kalde taeller.php - du skal så bare sørge for, at du i din editor laver et enkelt linjeskift efter ?> nederst i scriptet.

Derefter indsætter du denne kode i dine sider - tidligere i koden end det sted, hvor du vil vise din tæller:

<!--#include file="taeller.php"--><p>Antal besøg: <%=hits%></p>

Herefter er siderne klar til at tælle dine besøgende.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen september 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - Tæl de besøgende på dine sider
Brugere lige nu: 1
Home Mail