Sortering af indgående e-mails

Hop længere ned på siden, til:

Siden er opdateret 12. 4. 2005

Hvis du ikke sorterer dine indkomne e-mails efter, f.eks. hvem de kommer fra eller hvad emne, de handler om, vil alle e-mails efterhånden ligge i én stor bunke i indbakken. Skal du senere genfinde en bestemt mail, har du et temmelig uoverskueligt stykke arbejde foran dig.

Heldigvis er det ikke så uoverkommeligt at etablere et system til sortering af de e-mails, som du tid efter anden får tilsendt.

En anden grund til postsortering er den desværre tiltagende mængde spam, der vælter ned over hovedet på en stakkels indehaver af en email-adresse. Disse kan man, hvis de kommer fra én og samme afsender i større mængder, sortere ned i slettet-bakken som beskrevet i afsnittet umiddelbart herunder.

Men afsendere af den slags har en kedelig tilbøjelighed til at ændre lidt på afsenderadressen næsten fra dag til dag. Her må man så gribe til den metode at blokere for post fra afsenderens server - beskrevet i næste afsnit. Også afsendere, som bevidst sender virus, kan man på denne måde beskytte sig mod.


Mails fra folk, du gerne vil modtage mails fra

Når en nyinstalleret Outlook Express åbnes første gang, ser listen over mapper ud, som du ser på illustrationen her til venstre.

Der er en bakke til indgående post - den fyldes op efterhånden som du modtager post.

Der er en bakke til udgående post - den tømmes, hver gang du sender post af sted.

Der er en bakke til sendt post - den fyldes også op efterhånden, som du sender post af sted.

Og endelig er der en bakke, hvortil du kan trække post, som du ikke ønsker at gemme på - den tømmes, hver gang du lukker dit postprogram.

Klik på menulinjens Funktioner, peg på menuens Meddelelsesregler og klik på undermenuens Post...Det giver dig den dialogboks, du ser herunder.

Da du endnu ikke har beskrevet nogen sorteringsregler, er vinduerne selvfølgelig tomme.

Tryk nu på Ny...

Det giver dig en ny dialogboks, hvori du kan definere en sorteringsregel.

Her kan du i det øverste vindue definere sorteringsregler for indkomne mails.

I det andet vindue definerer du, hvad der skal ske med de mails, som er omfattet af den regel, som du har defineret i det øverste vindue.

I det tredje vindue kan du se en opsumering af den definerede sortering.

I det fjerde kan du give den aktuelle sorteringsregel et navn.

Til venstre ser du en komplet liste over de mulige regler for sortering - vindue 1.

Til højre ser du en komplet liste over de mulige handlinger - vindue 2.

Vær opmærksom på, at enkelte af valgmulighederne i vindue 2 blokerer for tilvalg af andre handlinger. Ellers gælder generelt, at i både vindue 1 og 2 kan vælges flere samtidige muligheder.

Vi er nu klar til at begynde at definere nogle sorteringsregler:

Her har jeg klippet de tre øverste vinduer fra før ud, så du kan se, hvad der sker i vindue 3, når der i de to øverste bestemmes en regel som vist.

Du skal nu i vindue 3 klikke på de understregede fraser, for at redigere indholdet nærmere.

Klik først på indeholder personer.

I det øverste vindue skriver du navnet på den ønskede afsender -

eller du klikker på Adressekartotek..., for at vælge en person derfra.

Når du efterfølgende klikker på Tilføj, bliver den angivne person flyttet ned i det andet vindue. Slut af med at klikke på OK.

Den foretagne ændring er blevet tilføjet

Derefter klikker du på angivne.

Du får nu en oversigt over de givne valgmuligheder.

Marker indbakken og klik på Ny mappe.

I dialogboksen skriver du navnet på afsenderen - eller noget andet efter eget valg - og klikker på OK.

Under Indbakke er nu blevet tilføjet en ny mappe med det ønskede navn.

Marker den nye mappe og klik på OK.

I dialogboksen Ny postregel skal du i det fjerde vindue huske at skrive et navn for den nye regel.

I dialogboksen Meddelelsesregler er den nye regel blevet tilføjet.

Fremover vil al modtaget post fra den nævnte person gå direkte til den angivne mappe og hvis der ikke er post fra andre, vil selve indbakken være tom.

Den nye mappe vil, så længe der er ulæst post i den, være markeret med fede bogstaver og med blå skrift en angivelse af antallet ulæste mails.

Marker mappen, når du vil læse de modtagne mails.

Her ser du et eksempel, hvor der i vindue 1 er defineret mere end et sorterekriterie.

I første omgang står der ikke 100 KB, der står størrelse, men klikker du på dette ord, får du mulighed for at definere en størrelse.

Klikker du på og, kan du vælge, om alle eller kun et af kriterierne skal være opfyldt.

Vælger du kun et, skifter ordet og til eller.

Som du kan se i listen over valgmuligheder, kan du vælge, at nogle mails skal slettes på serveren uden at blive hentet. Det kan være nyttigt, hvis du fra en eller anden modtager spam - eller måske inficerede (virusbærende) mails. Du skal så blot huske at flytte en sådan sortereregel op øverst i din sorteringsliste.

^ Tilbage til sidens top


Mails fra folk, der blot spilder din tid med spam
- og fra folk, som spreder virus

Du klikker først på menulinjens Funktioner, peg på menuens Meddelelses- regler og klik på undermenuens Post...Det giver dig den dialogboks, du ser herunder.

Skift til fanebladet Blokerede afsendere.

Da du endnu ikke har beskrevet nogen blokeringsregler, er vinduet selvfølgelig tomt.

Klik på Tilføj... for at lave nye regler.

I feltet Adresse kan du enten skrive en fuldstændig email-adresse eller blot angive en serveradresse, som du ikke vil modtage mere mail fra.

Når du har indført det ønskede antal blokader, klikker du blot på OK nederst på fanebladet.

Fremover vil al post fra de angivne afsendere ryge direkte ned i bakken Slettet post.

Nu skal du blot have sat Outlook Express op til at tømme Slettet post, når du lukker programmet.

Klik på menulinjens Funktioner og på menuens Indstillinger...

På fanebladet Vedligeholdelse skal du have sat mærke ved Tøm mappen Slettet post, ... og evt. også ved Fjern slettede meddelelser, ...

Næste gang du åbner Outlook Express, vil Slettet post være helt tom. Har der måske være virus i noget af det, der automatisk blev lagt deri, vil det ikke have haft lejlighed til at inficere din maskine (medmindre du da har været nede i den mappe for at kigge).

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen februar 2001
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - net - Sortering af indgående e-mails
Brugere lige nu: 1
Home Mail