Farvetabel - De Web-sikre farver

Alle disse farver bliver korrekte på skærme med kun 256 farver

Siden er opdateret 5. 4. 2005

I skemaet herunder ser du først et farvet felt og til højre for dette farvens hexadecimale kode, som du kan bruge direkte i dine HTML-dokumenter eller i det grafikprogram, hvori du udvikler dine illustrationer - du skal blot huske at tilføje tegnet # foran.

 ffffff  ffccff  ff99ff  ff66ff  ff33ff  ff00ff
 ffffcc  ffcccc  ff99cc  ff66cc  ff33cc  ff00cc
 ffff99  ffcc99  ff9999  ff6699  ff3399  ff0099
 eeeeee   ffff66   ffcc66   ff9966   ff6666   ff3366   ff0066   00ff00 
 dddddd  ffff33  ffcc33  ff9933  ff6633  ff3333  ff0033  00ee00
 cccccc  ffff00  ffcc00  ff9900  ff6600  ff3300  ff0000  00dd00
 bbbbbb  ccffff  ccccff  cc99ff  cc66ff  cc33ff  cc00ff  00cc00
 aaaaaa  ccffcc  cccccc  cc99cc  cc66cc  cc33cc  cc00cc  00bb00
 999999  ccff99  cccc99  cc9999  cc6699  cc3399  cc0099  00aa00
 888888  ccff66  cccc66  cc9966  cc6666  cc3366  cc0066  009900
 777777  ccff33  cccc33  cc9933  cc6633  cc3333  cc0033  008800
 666666  ccff00  cccc00  cc9900  cc6600  cc3300  cc0000  007700
 555555  99ffff  99ccff  9999ff  9966ff  9933ff  9900ff  006600
 444444  99ffcc  99cccc  9999cc  9966cc  9933cc  9900cc  005500
 333333  99ff99  99cc99  999999  996699  993399  990099  004400
 222222  99ff66  99cc66  999966  996666  993366  990066  003300
 111111  99ff33  99cc33  999933  996633  993333  990033  002200
 000000  99ff00  99cc00  999900  996600  993300  990000  001100
 ff0000  66ffff  66ccff  6699ff  6666ff  6633ff  6600ff  0000ff
 ee0000  66ffcc  66cccc  6699cc  6666cc  6633cc  6600cc  0000ee
 dd0000  66ff99  66cc99  669999  666699  663399  660099  0000dd
 cc0000  66ff66  66cc66  669966  666666  663366  660066  0000cc
 bb0000  66ff33  66cc33  669933  666633  663333  660033  0000bb
 aa0000  66ff00  66cc00  669900  666600  663300  660000  0000aa
 990000  33ffff  33ccff  3399ff  3366ff  3333ff  3300ff  000099
 880000  33ffcc  33cccc  3399cc  3366cc  3333cc  3300cc  000088
 770000  33ff99  33cc99  339999  336699  333399  330099  000077
 660000  33ff66  33cc66  339966  336666  333366  330066  000066
 550000  33ff33  33cc33  339933  336633  333333  330033  000055
 440000  33ff00  33cc00  339900  336600  333300  330000  000044
 330000  00ffff  00ccff  0099ff  0066ff  0033ff  0000ff  000033
 220000  00ffcc  00cccc  0099cc  0066cc  0033cc  0000cc  000022
 110000  00ff99  00cc99  009999  006699  003399  000099  000011
 00ff66  00cc66  009966  006666  003366  000066
 00ff33  00cc33  009933  006633  003333  000033
 00ff00  00cc00  009900  006600  003300  000000

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen februar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - De Web-sikre farver
Brugere lige nu: 1
Home Mail