Dynamisk include med asp

... samme side med varierende indhold

Se også:

Siden er opdateret 10. 12. 2005

Hvis en side er blevet meget lang, kan der være en ide i at 'klippe' den over i mindre bidder, som så kan hentes ind i den samme side.

Dels vil den side, som brugeren skal hente, blive kortere og downloaddtiden bliver tilsvarende reduceret og dels skal brugeren kun hente den del af siden, som der er brug for at hente.

Gå til:

Sikker metode til større sites

Fjern alt sideindhold fra den oprindelige side og læg det midlertidigt i en anden fil. Lav så på det oprindelige indholds plads denne asp-kode:

<%
$side_ID = $_GET['id'];


switch ($side_ID) { ' definer de 'lovlige' sider
  Case "s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6", "s7", "s8"
    $side = $side_ID
  default:
    $side = "s1' default indhold hvis intet er specifiseret
}
include (side & ".inc")
%>

Select-delen i koden herover definerer de sidedele, der må inkluderes - sidenavn minus extension, som bliver tilføjet til sidst.

Else-delen i sørger for, at hvis der bliver linket til siden uden at der er bedt om noget bestemt indhold, eller hvis der bliver bedt om et 'ulovligt' indhold, bliver første delelement (s1.inc) automatisk indlæst som indhold.


Derefter deler du det fjernede indhold op i mindre, logisk sammenhængende dele, som du så gemmer med filnavnene s1.inc, s2.inc, s3.inc, s4.inc, s5.inc osv.


Nu mangler du bare at etablere links til de forskellige indholdsdele, så brugeren kan vælge ønsket indhold at læse:

<a href="side.php?id=s1">Linktekst 1</a>
<a href="side.php?id=s2">Linktekst 2</a>
<a href="side.php?id=s3">Linktekst 3</a>

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen december 2005
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Dynamisk include med asp
Brugere lige nu: 1
Home Mail