Inkluderet menufil på alle sider

... genbrug enkeltelementer på flere sider

Indlæs andet indhold på denne side:

Se også:

Uden include dur ikke

Siden er opdateret 27. 12. 2005

Hvis du har besluttet ikke at ville anvende frames på dine sider og hvis dine sider har denne opbygning med en topbjælke (området vist med store tern hernunder) og en venstre- eller højrestillet menu som vist herunder:

Sidens toptekst

Menupunkt 1

Menupunkt 2

Menupunkt 3

Sidens overskrift


sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst
Bundtekst

... vil koden, der danner siderne, i princippet se sådan ud:

<body>
<div id="top"><h1>Sidens toptekst</h1></div>
<div id="menu">
  <a href="side1.htm">Menupunkt 1</a><br />
  <a href="side2.htm">Menupunkt 2</a><br />
  <a href="side3.htm">Menupunkt 3</a>

</div>
<div id="indhold">
<h2>Sidens overskrift</h2>
<p>sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst sidetekst</p>
</div>
</body>

I css definerer du, at sidens topbjælke skal lægges i toppen af vinduet og at menuen skal stå helt til venstre på siden og indholdet skal rykkes så langt til højre, at der er plads til menuen.

Har du kun omkring en håndfuld sider, hvorpå du anvender den samme menu, er det måske ikke den store ulejlighed at skulle vedligeholde denne menu på alle sider.

Men forestil dig, at du har f.eks. 30 sider, hvorpå denne menu forkommer. Du skal nu - fordi en enkelt side er blevet tilføjet, flyttet, omdøbt eller slettet - rette i menuen på alle tredive sider. Det kan lige gå for en enkelt gangs skyld, men hvis du jævnligt opdaterer dit site med ændringer i sammensætningen af sider, finder du snart ud af, at det er en uoverkommelig opgave.

Problemet kan løses på to måder:

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2002
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Inkluderet menu
Brugere lige nu: 1
Home Mail