En ny HTML-side fra grunden

Indlæs andet indhold på denne side:

Sidens farve eller baggrund

Siden er opdateret 7. 12. 2011

Når du nu har brugt en masse tid på at fylde indhold i din side, vil du selvfølgelig også gerne selv bestemme, hvordan siden skal se ud i brugerens browser - herunder sidens baggrundsfarve eller -billede.

Måden at gøre det på er, at du i din *.css-fil (eller i et stylesheet i sidens head) har en definition af sidens body.

Denne definition kan glimrende indgå i en større samling af elementer, som skal omfattes af samme regel.

I definitionen fastlægger du, at siden skal have den af dig ønskede farve (eller baggrundsbillede):

body{
color: black;
background: white;
background-image: url("bg.gif")
}

Første linje i bestemmelserne fastlægger, at teksten skal være sort. Skriv dig bag øret, at hverken en tekstfarve eller en baggrundsfarve må erklæres alene - DE SKAL ALTID FøLGES AD. Undertiden får man brug for at lave specielle tekstdefinitioner, hvor man ønsker, at sidens baggrund skal ses bag teksten; her må man så benytte den særlige farve transparent (usynlig).

Anden linje i bestemmelserne fastlægger, at siden skal være hvid. Skal du have et baggrundsbillede og er dette billede lyst, kan du undvære denne linje (hvis ikke noget tekstfarvedefinition betinger, at den SKAL være til stede).

Omvendt, skal du anvende et relativt mørkt baggrundsbillede og har af den grund bestemt, at teksten skal være lys, er du nødt til at lave en mørk sidebaggrund, som tillader teksten at kunne ses, indtil baggrundsbilledet er nået frem gennem brugerens telefonledning.

Tredje linje definerer det billede, som du vil bruge som baggrundsbillede på dine sider. Skal dine sider være helt ensfarvede, kan denne linje undværes.

De farver, du vil vælge til såvel tekst som baggrund, kan defineres på tre forskellige måder, for nogle få farvers vedkommende - resten kan så kun defineres på to forskellige måder

  1. Farverne kan defineres ved deres hexadecimale farveværdi (hex-kode) med et foranstillet # eks. #4080ff.
  2. Farverne kan defineres ved deres rgb-værdi med tallene fra 0 til 255 - indsat i en parentes og adskilt med et komma
    eks. rgb(64,128,255)
  3. Farverne kan defineres ved deres farvenavne - kun få farver mulige, se skemaet herunder.

Hvis den ønskede farves hexkode består af cifre, der to og to er ens, f.eks. #336699, kan koden kortes ned til kun tre cifre: #369. Men kun hvis ALLE tre farver defineres med to ens cifre.

21 navngivne farver med tilsvarende hex-værdier og rgb-værdier
black
#000000
rgb(0,0,0)
gray
#808080
rgb(128,128,128)
silver
#c0c0c0
rgb(192,192,192)
navy
#000080
rgb(0,0,128)
blue
#0000ff
rgb(0,0,255)
lightblue
#add8e6
rgb(173,216,230)
teal
#008080
rgb(0,128,128)
green
#008000
rgb(0,128,0)
lightgreen
#90ee90
rgb(144,238,144)
maroon
#800000
rgb(128,0,0)
red
#ff0000
rgb(255,0,0)
pink
#ffc0cb
rgb(255,192,203)
purple
#800080
rgb(128,0,128)
fuchsia
#ff00ff
rgb(255,0,255)
orange
#ffa500
rgb(255,165,0)
olive
#808000
rgb(128,128,0)
yellow
#ffff00
rgb(255,255,0)
lightyellow
#ffffe0
rgb(255,255,224)
lime
#00ff00
rgb(0,255,0)
aqua
#00ffff
rgb(0,255,255)
white
#ffffff
rgb(255,255,255)

Bemærk, at farvenavnene lightblue, lightgreen, lightyellow og pink ikke er valide som farvedefinitioner, så farverne skal defineres som enten rgb- eller hexkoder.

Vær opmærksom på, at navnedefinitionen for farverne lightblue, lightgreen, pink, orange og lightyellow ikke er valid css-kode. Browserne forstår det, men det bør i stedet defineres med den viste hex- eller rgb-værdi.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen januar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - En ny HTML-side fra grunden
Brugere lige nu: 1
Home Mail