Specielle tegn i HTML

Siden er opdateret 2.12.2006

Når du sidder og skriver på din hjemmeside, kan du da heldigvis direkte fra tastaturet indsætte de almindelige bogstaver og de mest brugte tegn. Men mange lidt mindre brugte tegn og bogstaver kan ikke umiddelbart indtastes via tastaturet - d.v.s. for nogles vedkommende kan man da godt alligevel, men visse browsere forstår det bare ikke, hvis de får det serveret på den måde.

Hvad gør man så? Jo, til mange af disse tegn findes der faktisk hele to forskellige - men ens virkende - metoder til at få de ønskede karakterer vist i en browser:

 1. Man kan indtaste en talkode, som browseren så oversætter til den ønskede karakter.
 2. Man kan indtaste en bogstavkode, som browseren ligeledes oversætter til det ønskede.

Nedenfor har jeg vist i tre kolonner en lang række tegn, som således kan indkodes. Kolonnerne er:

første kolonne:
Beskrivelse tekstmæssigt af den enkelte karakter.
anden kolonne:
Karakteren skrevet som numerisk HTML indtastning - Char-code, i formatet:
"hvordan indtastes det" --> "Hvordan reagerer browseren på koden".
tredje kolonne:
Karakteren skrevet som symbolisk HTML indtastning - html-entitet, i formatet:
"hvordan indtastes det" --> "Hvordan reagerer browseren på koden".

Listen er faktisk meget længere end den her viste, men resten af tegnene kan mine browsere ikke gengive med alle de gængse skriftsnit til Nettet, så jeg har valgt at udelade dem på denne side.

Men hvis du for eksempel i anden kolonne ser dette ÷ --> nochar (i Internet Explorer) eller ÷ --> ? (i Mozilla og Firefox) eller i tredje kolonne ser noget lignende dette ÷ --> ÷, betyder dette, at din browser ikke ved, hvordan den skal behandle talkoden ÷ eller bogstavkoden ÷, hvorfor den simpelthen bare sætter et blanktegn (Internet Explorer) eller spørgsmålstegn (Mozilla) eller skriver ordet som det står.

Eller med andre ord: Lad være med at bruge pågældende kode, andre browsere kan også have besvær med den.


Beskrivelse            Char-code    html-entitet
===============================  ============  ==============
anførselstegn           " --> "  "  --> "
ampersand, og-tegn         & --> &  &  --> &
citationstegn           ' --> '
komma               , --> ,
punktum              . --> .
kolon               : --> :
semikolon             &#59; --> ;
mindre-end tegn          &#60; --> <  &lt;   --> <
større-end tegn          &#62; --> >  &gt;   --> >
snabela (at)            &#64; --> @
=================================================================

Beskrivelse            Char-code    html-entitet
===============================  ============  ==============
venstre tuborg-parentes      &#123; --> {
ubrudt lodret bjælke        &#124; --> |
højre tuborg-parentes       &#125; --> }
tilde               &#126; --> ~
trade mark , løftet TM               &trade; --> ™
tvungent mellemrum         &#160; -->    &nbsp;  -->  
spansk omvendt udråbstegn     &#161; --> ¡  &iexcl; --> ¡
cent tegn             &#162; --> ¢  &cent;  --> ¢
pound sterling           &#163; --> £  &pound; --> £
general currency tegn       &#164; --> ¤  &curren; --> ¤
yen tegn              &#165; --> ¥  &yen;  --> ¥
brudt lodret bjælke        &#166; --> ¦  &brvbar; --> ¦
paragraftegn            &#167; --> §  &sect;  --> §
omlyd (dieresis)          &#168; --> ¨  &uml;  --> ¨
copyright, c i cirkel       &#169; --> ©  &copy;  --> ©
feminin ordenstal         &#170; --> ª  &ordf;  --> ª
citat slut, guillemotleft     &#171; --> «  &laquo; --> «
not tegn              &#172; --> ¬  &not;  --> ¬
registeret varemærke, R i cirkel  &#174; --> ®  &reg;  --> ®
accent macron           &#175; --> ¯  &macr;  --> ¯
gradtegn              &#176; --> °  &deg;  --> °
plusminus             &#177; --> ±  &plusmn; --> ±
anden potens            &#178; --> ²  &sup2;  --> ²
tredje potens           &#179; --> ³  &sup3;  --> ³
accent acute            &#180; --> ´  &acute; --> ´
micro tegn             &#181; --> µ  &micro; --> µ
afsnit               &#182; --> ¶  &para;  --> ¶
midtstillet prik          &#183; --> ·  &middot; --> ·
accent cedilla           &#184; --> ¸  &cedil; --> ¸
første potens           &#185; --> ¹  &sup1;  --> ¹
maskuline ordenstal        &#186; --> º  &ordm;  --> º
citat begynd, guillemotright    &#187; --> »  &raquo; --> »
en kvart              &#188; --> ¼  &frac14; --> ¼
en halv              &#189; --> ½  &frac12; --> ½
trekvart              &#190; --> ¾  &frac34; --> ¾
spansk omvendt spørgsmålstegn   &#191; --> ¿  &iquest; --> ¿
stort A, accent grave       &#192; --> À  &Agrave; --> À
stort A, accent acute       &#193; --> Á  &Aacute; --> Á
stort A, accent circumflex     &#194; --> Â  &Acirc; --> Â
stort A, tilde           &#195; --> Ã  &Atilde; --> Ã
stort A, dieresis / omlyd     &#196; --> Ä  &Auml;  --> Ä
stort A, ring           &#197; --> Å  &Aring; --> Å
stort AE diphthong (ligature)   &#198; --> Æ  &AElig; --> Æ
stort C, accent cedilla      &#199; --> Ç  &Ccedil; --> Ç
stort E, accent grave       &#200; --> È  &Egrave; --> È
stort E, accent acute       &#201; --> É  &Eacute; --> É
stort E, accent circumflex     &#202; --> Ê  &Ecirc; --> Ê
stort E, dieresis / omlyd     &#203; --> Ë  &Euml;  --> Ë
stort I, accent grave       &#204; --> Ì  &Igrave; --> Ì
stort I, accent acute       &#205; --> Í  &Iacute; --> Í
stort I, accent circumflex     &#206; --> Î  &Icirc; --> Î
stort I, dieresis / omlyd     &#207; --> Ï  &Iuml;  --> Ï
stort Eth, islandsk        &#208; --> Ð  &ETH;  --> Ð
stort N, tilde           &#209; --> Ñ  &Ntilde; --> Ñ
stort O, accent grave       &#210; --> Ò  &Ograve; --> Ò
stort O, accent acute       &#211; --> Ó  &Oacute; --> Ó
stort O, accent circumflex     &#212; --> Ô  &Ocirc; --> Ô
stort O, tilde           &#213; --> Õ  &Otilde; --> Õ
stort O, dieresis / omlyd     &#214; --> Ö  &Ouml;  --> Ö
gangetegn             &#215; --> ×  &times; --> ×
stort O, slash           &#216; --> Ø  &Oslash; --> Ø
stort U, accent grave       &#217; --> Ù  &Ugrave; --> Ù
stort U, accent acute       &#218; --> Ú  &Uacute; --> Ú
stort U, accent circumflex     &#219; --> Û  &Ucirc; --> Û
stort U, dieresis / omlyd     &#220; --> Ü  &Uuml;  --> Ü
stort Y, accent acute       &#221; --> Ý  &Yacute; --> Ý
stort THORN, islandsk       &#222; --> Þ  &THORN; --> Þ
lille skarp sz, (ligature) tysk  &#223; --> ß  &szlig; --> ß
lille a, accent grave       &#224; --> à  &agrave; --> à
lille a, accent acute       &#225; --> á  &aacute; --> á
lille a, accent circumflex     &#226; --> â  &acirc; --> â
lille a, tilde           &#227; --> ã  &atilde; --> ã
lille a, dieresis / omlyd     &#228; --> ä  &auml;  --> ä
lille a, ring           &#229; --> å  &aring; --> å
lille ae diphthong (ligature)   &#230; --> æ  &aelig; --> æ
lille c, accent cedilla      &#231; --> ç  &ccedil; --> ç
lille e, accent grave       &#232; --> è  &egrave; --> è
lille e, accent acute       &#233; --> é  &eacute; --> é
lille e, accent circumflex     &#234; --> ê  &ecirc; --> ê
lille e, dieresis / omlyd     &#235; --> ë  &euml;  --> ë
lille i, accent grave       &#236; --> ì  &igrave; --> ì
lille i, accent acute       &#237; --> í  &iacute; --> í
lille i, accent circumflex     &#238; --> î  &icirc; --> î
lille i, dieresis / omlyd     &#239; --> ï  &iuml;  --> ï
lille eth, islandsk        &#240; --> ð  &eth;  --> ð
lille n, tilde           &#241; --> ñ  &ntilde; --> ñ
lille o, accent grave       &#242; --> ò  &ograve; --> ò
lille o, accent acute       &#243; --> ó  &oacute; --> ó
lille o, accent circumflex     &#244; --> ô  &ocirc; --> ô
lille o, tilde           &#245; --> õ  &otilde; --> õ
lille o, dieresis / omlyd     &#246; --> ö  &ouml;  --> ö
divisionstegn           &#247; --> ÷  &divide; --> ÷
lille o, slash           &#248; --> ø  &oslash; --> ø
lille u, accent grave       &#249; --> ù  &ugrave; --> ù
lille u, accent acute       &#250; --> ú  &uacute; --> ú
lille u, accent circumflex     &#251; --> û  &ucirc; --> û
lille u, dieresis / omlyd     &#252; --> ü  &uuml;  --> ü
lille y, accent acute       &#253; --> ý  &yacute; --> ý
lille thorn, islandsk       &#254; --> þ  &thorn; --> þ
lille y, dieresis / omlyd     &#255; --> ÿ  &yuml;  --> ÿ
stort OE, diphthong (ligatur)   &#338; --> Œ  &OElig; --> Œ
lille oe, diphthong (ligatur)   &#339; --> œ  &oelig; --> œ
stort S, accent caron       &#352; --> Š  &Scaron; --> Š
lille s, accent caron       &#353; --> š  &scaron; --> š
stort Y, dieresis / omlyd     &#376; --> Ÿ  &Yuml;  --> Ÿ
florin               &#402; --> ƒ  &fnof;  --> ƒ
accent circumfles         &#710; --> ˆ  &circ;  --> ˆ
tilde               &#732; --> ˜  &tilde; --> ˜
=================================================================

Beskrivelse            Char-code    html-entitet
===============================  ============  ==============
hård bindestres uden linjeskift  &#8209; -> ‑
tankestreg, kort          &#8211; -> –  &ndash; --> –
tankestreg, lang          &#8212; -> —  &mdash; --> —
citationstegn, efter        &#8216; -> ‘  &lsquo; --> ‘
citationstegn, høj, før      &#8217; -> ’  &rsquo; --> ’
citationstegn, lav, før      &#8218; -> ‚  &sbquo; --> ‚
gåseøjne, efter          &#8220; -> “  &ldquo; --> “
gåseøjne, høj, før         &#8221; -> ”  &rdquo; --> ”
gåseøjne, lav, før         &#8222; -> „  &bdquo; --> „
kors                &#8224; -> †  &dagger; --> †
dobbelt kors            &#8225; -> ‡  &Dagger; --> ‡
bullet, prik            &#8226; -> •  &bull;  --> •
tre prikker vandret        &#8230; -> …  &hellip; --> …
promille              &#8240; -> ‰  &permil; --> ‰
enkel venstre vinklet citation   &#8249; -> ‹  &lsaquo; --> ‹
enkel højre vinklet citation    &#8250; -> ›  &rsaquo; --> ›
euro                &#8364; -> €  &euro;  --> €
trade mark, løftet TM       &#8482; -> ™  &trade; --> ™
ca., krøllet lighedstegn      &#8776; -> ≈  &asymp; --> ≈
=================================================================

Se også listen over:

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen februar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Specielle tegn i HTML
Brugere lige nu: 1
Home Mail