Tabellers opbygning

Indlæs andet indhold på denne side:

I gamle dage - før css - var det almindeligt at bruge tabeller til at styre hjemmesidens indhold. Men i dag må tabellen siges kun at være beregnet til 'tabulære data', dvs. oplysninger, som det også på et stykke papir vil være naturligt at ordne i et skema.

Det kan i den forbindelse undertiden være en fordel, rundt omkring i tabellen at sammenlægge enkelte celler på tværs eller langs - det vender vi tilbage til om lidt, først skal vi have den simple tabel oprettet.


Tabel med sorterbare kolonner

Siden er opdateret 11. 12. 2005

I en tabel som denne er nogle måske interesseret i at få de ansatte vist i den rækkefølge, de er blevet ansat. Andre vil måske hellere se dem sorteret i alfabetisk orden - eller efter deres medarbejdernummer eller størrelsen på deres optjente bonus.

NavnOptjent bonusArb.nr.Ansat
Sørensen, Jens012000135318/08/2003
Olsen, Kurt191200234202/05/1979
Jensen, Mogens032010275509/08/1998
Slot, Søren122000321112/11/1961
Skov, Peter009000900501/01/2002
Hansen, Fritz003300555422/05/1995

I tabellen herunder ser du de samme data. Og når siden hentes, er data sorteret på samme måde. Men hvis du klikker i et kolonnehoved, sorteres tabellens data efter denne kolonnes indhold. En pil viser sorteringsretningen. Et nyt klik på samme kolonnehoved vender retningen:

Navn    Optjent bonus    Arb.nr.    Ansat   
Sørensen, Jens012000135318/08/2003
Olsen, Kurt    191200234202/05/1979
Jensen, Mogens032010275509/08/1998
Slot, Søren        122000321112/11/1961
Skov, Peter      009000900501/01/2002
Hansen, Fritz     003300555422/05/1995

For at det kan lade sig gøre at lave en sådan sorterbar tabel, skal du følge disse tre anvisninger:

  1. I sidens <head> laver du et kald til en javascript-fil: <script type="text/javascript" src="sorttable.js"></script>
  2. I tablellens starttag indsættes en klassedefinition: <table class="sortable">
  3. I tablellens starttag indsættes en ID (Det originale script foreskriver det, men jeg har ikke kunnet påvise nødvendigheden. Det virker hos mig uden en ID): <table class="sortable" id="t1">

Herefter er din side sådan set klar til at man kan sortere data i tabellen. Men for at pynte lidt på tabellen, kan du indsætte dette stylesheet i sidens <head>:

<style type="text/css">
table.sortable th {
  color:#000;
  background-color:#ccf;
  border:1px xolid #ddd;
}

table.sortable a.sortheader {
  color:#000;
  background-color:inherit;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  display: block;
  padding:0;
}

table.sortable span.sortarrow {
  color: #000;
  background-color:inherit;
  text-decoration: none;
}
</style>

Her ser du så scriptet, der laver arbejdet. I stedet for at kopiere scriptet fra kodeboksen kan du hente scriptet alene ind i browseren. Marker derfra hele scriptet og kopier det over til din sædvanlige editor, hvor du gemmer det som sorttable.js:

addEvent(window, "load", sortables_init);

var SORT_COLUMN_INDEX;

function sortables_init() {
    // Find alle tabeller med class="sortable" og gør dem sorterbare
    if (!document.getElementsByTagName) return;
    tbls = document.getElementsByTagName("table");
    for (ti=0;ti<tbls.length;ti++) {
        thisTbl = tbls[ti];
        if (((' '+thisTbl.className+' ').indexOf("sortable") != -1) && (thisTbl.id)) {
            //initTable(thisTbl.id);
            ts_makeSortable(thisTbl);
        }
    }
}

function ts_makeSortable(table) {
    if (table.rows && table.rows.length > 0) {
        var firstRow = table.rows[0];
    }
    if (!firstRow) return;

    // Vi går ud fra, at første række er tabelhovedet og gør indholdet til klikbare links
    for (var i=0;i<firstRow.cells.length;i++) {
        var cell = firstRow.cells[i];
        var txt = ts_getInnerText(cell);
        cell.innerHTML = '<a href="#" class="sortheader" onclick="ts_resortTable(this);return false;">'+txt+'<span class="sortarrow">   </span></a>';
    }
}

function ts_getInnerText(el) {
  if (typeof el == "string") return el;
  if (typeof el == "undefined") { return el };
  if (el.innerText) return el.innerText; // Ikke nødvendig, men gør det hurtigere
  var str = "";

  var cs = el.childNodes;
  var l = cs.length;
  for (var i = 0; i < l; i++) {
    switch (cs[i].nodeType) {
      case 1: //ELEMENT_NODE
        str += ts_getInnerText(cs[i]);
        break;
      case 3: //TEXT_NODE
        str += cs[i].nodeValue;
        break;
    }
  }
  return str;
}

function ts_resortTable(lnk) {
    // find span-elementet
    var span;
    for (var ci=0;ci<lnk.childNodes.length;ci++) {
        if (lnk.childNodes[ci].tagName && lnk.childNodes[ci].tagName.toLowerCase() == 'span') span = lnk.childNodes[ci];
    }
    var spantext = ts_getInnerText(span);
    var td = lnk.parentNode;
    var column = td.cellIndex;
    var table = getParent(td,'TABLE');

    // Sæt en type for kolonnen
    if (table.rows.length <= 1) return;
    var itm = ts_getInnerText(table.rows[1].cells[column]);
    sortfn = ts_sort_caseinsensitive;
    if (itm.match(/^\d\d[\/-]\d\d[\/-]\d\d\d\d$/)) sortfn = ts_sort_date;
    if (itm.match(/^\d\d[\/-]\d\d[\/-]\d\d$/)) sortfn = ts_sort_date;
    if (itm.match(/^[£$]/)) sortfn = ts_sort_currency;
    if (itm.match(/^[\d\.]+$/)) sortfn = ts_sort_numeric;
    SORT_COLUMN_INDEX = column;
    var firstRow = new Array();
    var newRows = new Array();
   for (i=0;i<table.rows[0].length;i++) { firstRow[i] = table.rows[0][i]; }
    for (j=1;j<table.rows.length;j++) { newRows[j-1] = table.rows[j]; }

    newRows.sort(sortfn);
    if (span.getAttribute("sortdir") == 'down') {
      ARROW = '  <strong>&uarr;</strong>';  // Pil op - indsæt evt. en lille gif
        newRows.reverse();
        span.setAttribute('sortdir','up');
    } else {
        ARROW = '  <strong>&darr;</strong>';  // Pil ned - indsæt evt. en lille gif
        span.setAttribute('sortdir','down');
    }

    // Vi laver appendChild på rækker, som allerede eksisterer i tbody, så de flyttes i stedet for at lave nye rækker
    // don't do sortbottom rows
    for (i=0;i<newRows.length;i++) { if (!newRows[i].className || (newRows[i].className && (newRows[i].className.indexOf('sortbottom') == -1))) table.tBodies[0].appendChild(newRows[i]);}
    // do sortbottom rows only
    for (i=0;i<newRows.length;i++) { if (newRows[i].className && (newRows[i].className.indexOf('sortbottom') != -1)) table.tBodies[0].appendChild(newRows[i]);}

    // Slet eventuelle andre pile
    var allspans = document.getElementsByTagName("span");
    for (var ci=0;ci<allspans.length;ci++) {
        if (allspans[ci].className == 'sortarrow') {
            if (getParent(allspans[ci],"table") == getParent(lnk,"table")) { // i den samme tabel?
                allspans[ci].innerHTML = '   ';
            }
        }
    }

    span.innerHTML = ARROW;
}

function getParent(el, pTagName) {
  if (el == null) return null;
  else if (el.nodeType == 1 && el.tagName.toLowerCase() == pTagName.toLowerCase()) // Gecko bug, burde være uppercase
    return el;
  else
    return getParent(el.parentNode, pTagName);
}
function ts_sort_date(a,b) {
    // y2k note: tocifrede tal mindre end 50 betragtes som 20XX, tocifrede større end 50 betragtes som 19XX
    aa = ts_getInnerText(a.cells[SORT_COLUMN_INDEX]);
    bb = ts_getInnerText(b.cells[SORT_COLUMN_INDEX]);
    if (aa.length == 10) {
        dt1 = aa.substr(6,4)+aa.substr(3,2)+aa.substr(0,2);
    } else {
        yr = aa.substr(6,2);
        if (parseInt(yr) < 50) { yr = '20'+yr; } else { yr = '19'+yr; }
        dt1 = yr+aa.substr(3,2)+aa.substr(0,2);
    }
    if (bb.length == 10) {
        dt2 = bb.substr(6,4)+bb.substr(3,2)+bb.substr(0,2);
    } else {
        yr = bb.substr(6,2);
        if (parseInt(yr) < 50) { yr = '20'+yr; } else { yr = '19'+yr; }
        dt2 = yr+bb.substr(3,2)+bb.substr(0,2);
    }
    if (dt1==dt2) return 0;
    if (dt1<dt2) return -1;
   return 1;
}

function ts_sort_currency(a,b) {
    aa = ts_getInnerText(a.cells[SORT_COLUMN_INDEX]).replace(/[^0-9.]/g,'');
    bb = ts_getInnerText(b.cells[SORT_COLUMN_INDEX]).replace(/[^0-9.]/g,'');
    return parseFloat(aa) - parseFloat(bb);
}

function ts_sort_numeric(a,b) {
    aa = parseFloat(ts_getInnerText(a.cells[SORT_COLUMN_INDEX]));
    if (isNaN(aa)) aa = 0;
    bb = parseFloat(ts_getInnerText(b.cells[SORT_COLUMN_INDEX]));
    if (isNaN(bb)) bb = 0;
    return aa-bb;
}

function ts_sort_caseinsensitive(a,b) {
    aa = ts_getInnerText(a.cells[SORT_COLUMN_INDEX]).toLowerCase();
    bb = ts_getInnerText(b.cells[SORT_COLUMN_INDEX]).toLowerCase();
    if (aa==bb) return 0;
    if (aa<bb) return -1;
    return 1;
}

function ts_sort_default(a,b) {
    aa = ts_getInnerText(a.cells[SORT_COLUMN_INDEX]);
    bb = ts_getInnerText(b.cells[SORT_COLUMN_INDEX]);
    if (aa==bb) return 0;
    if (aa<bb) return -1;
    return 1;
}

function addEvent(elm, evType, fn, useCapture)
// addEvent og removeEvent
// cross-browser event-håndtering for IE5+, NS6 og Mozilla
{
  if (elm.addEventListener){
    elm.addEventListener(evType, fn, useCapture);
    return true;
  } else if (elm.attachEvent){
    var r = elm.attachEvent("on"+evType, fn);
    return r;
  } else {
    alert("Handler kunne ikke fjernes");
  }
}

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen april 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Tabellers opbygning
Brugere lige nu: 1
Home Mail