Tekstformatering i HTML

Indlæs andet indhold på denne side:

Man er næppe kommet ret langt i sit arbejde med at lave en hjemmeside, før behovet for at kunne styre skriftstørrelser, fonte, afsnit og overskrifter melder sig. Det er netop emnet for denne side.

Justering af teksten

Siden er opdateret 10. 12. 2005

En normal (læs ikke-justeret) tekst i et HTML-dokument vil som standard være justeret til venstre på skærmen / i det vindue, hvori dokumentet er indlæst.

Dette behøver du naturligvis ikke affinde dig med. Der er ikke noget til hinder for, at du kan lave det anderledes på dine sider, hvis det er det, du ønsker at gøre.

Vi har allerede været lidt inde på det under overskrifter og afsnit, hvor jeg i kombination med brugen af *.css-fil eller stylesheet viste attributten align med parametrene center og justify.

Derudover findes parametrene right og left. Sidstnævnte har kun værdi i en sammenhæng, hvor al anden tekst er justeret anderledes, f.eks. i en tabel.

Du kan f.eks. lave en definition af højrejustering sådan

.hoj{
text-align: right
}

Vil du så lave noget højrejusteret tekst, koder du det såleldes:

<p class="hoj">Noget højrejusteret tekst</P>

som vil have dette resultat:

Noget højrejusteret tekst

Skal vi prøve at sammenfatte det, så du kan se, hvordan det gøres:

En anden mulighed er at lave det som inline-css:

<p style="text-align:center">Noget centerjusteret tekst</p>

som så naturligvis vil have denne effekt på teksten:

Noget centerjusteret tekst

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen januar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Tekstformatering i HTML
Brugere lige nu: 1
Home Mail