En ny HTML-side fra grunden

Indlæs andet indhold på denne side:

De basale koder

Siden er opdateret 12. 12. 2005

De helt grundlæggende elementer, som definerer en HTML-side sådan, at en browser kan genkende den og vise den som en HTML-side, ser således ud:

<[document type declaration]>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Disse koder kaldes 'tags'. Alle tags er omsluttet af en spids parentes <>. De fleste tags består af en indledende og en afsluttende del. Den afsluttende tag har altid en skråstreg '/' lige efter <.

Det element, der dannes af disse tags: <head></head>, behøver strengt taget ikke have noget indhold udover <title></title>, men det er heri, man kan anbringe formateringskoder til sidens generelle udseende eller rettere et kald til en fil, som formaterer sidernes indhold - se mere herom på siden CSS-formatering i html.

<title></title> behøver ikke have noget indhold, men siden kan ikke passere en valideringstest uden at elementet er indsat som minimum. Titlen føres af browseren op i browserens titellinje - medmindre siden ligger i et frameset (her er det framesettets titel, som kommer op i browserens titellinje).

Det er endvidere i sidens <head></head>, man anbringer de søgekoder - metatags, som nettets søgemaskiner kigger efter.

Det er også i sidens <head></head>, man anbringer information om, hvilket tegnsæt (i Danmark anvendes vesteuropæisk tegnsæt) siden skal anvende, når brugerens browser skal gendanne siden:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

Endelig anbringer man over sidens <head></head> en document type declaration - information om, hvilken HTML-standard, siden formodes at overholde. Dette sidste vedrørende <head></head> er med henblik på validering af sidens kode.

Hvis det er en ældre side, der skal strammes lidt op på, så den kan validere, kan du benytte denne kode til formålet:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Skal du derimod til at begynde fra bunden på en ny side, bør du i stedet lave koden således (og sikre, at ved validering har du kode, som 100% overholder dagens standard):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Hvis du vil gå skridtet videre og have dine sider valideret som xhtml 1.0, skal du læse siden om dette.

Selve sidens indhold anbringes indeni det element, der hedder <body></body>. Hvad der måtte være anbragt af sideindhold før <body> eller efter </body>, vises ikke i browseren (og godtages ikke af validatorerne).

Lad mig så gentage, hvad jeg fortalte højere oppe på denne side:

I selve html-dokumentet anbringes efter dagens standard - fastlagt af W3C-organisationen - kun sidens indhold - tekst og billeder.
Sidens udseende - baggrund, tekstjusteringer og -formater m.m. - styres fra en .css-fil.

Hermed kommer sidens kode til at se sådan ud:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Dette er sidens titel</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ditnavn.css">
</head>
<body>
Dette er sidens egentlige indhold.
</body>
</html>

Den første linje, du ser efter sidens titel, er det føromtalte kald til den .css-fil, som styrer sidens udseende.

Undervejs i dit arbejde med at skrive din hjemmeside, kan du komme i den situation, at du har brug for at indføje en kommentar til koden - en kommentar, som du ikke ønsker, at alle andre skal se. En sådan kommentar skrives på denne måde:

<!-- Dette er den indskudte kommentar -->

En kommentar indledes altid med spids venstre parentes <, et udråbstegn ! og 2 bindestreger --.
Kommentaren afsluttes altid med 2 bindestreger -- og spids højre parentes >.
Derudover er der næsten 'frit slaw'. Du kan endda lade kommentaren løbe over flere linjer, første linje skal bare altid indledes som beskrevet ovenfor og sidste linje afsluttes som beskrevet.

Dog bør du undgå at sætte to eller flere på hinanden følgende bindestreger - inde i kommentaren. Browserne kan finde på at opfatte det, som om kommentaren afsluttes der.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen januar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - En ny HTML-side fra grunden
Brugere lige nu: 1
Home Mail