Tekstformatering i HTML

Indlæs andet indhold på denne side:

Man er næppe kommet ret langt i sit arbejde med at lave en hjemmeside, før behovet for at kunne styre skriftstørrelser, fonte, afsnit og overskrifter melder sig. Det er netop emnet for denne side.

Overskrifter

Siden er opdateret 10. 12. 2005

Når man vil lave en overskrift til et tekstafsnit, er dette fremgangsmåden:

<hx>....</hx>

hvor x står for et tal mellem 1 og 6 - mindst tal = størst tekst.

Overskriften skal så kodes sådan:

<h1>En overskrift</h1>

Skal overskrifterne ikke stå helt til venstre på siden, men f.eks. centreres midt på, skal man i sin *.css-fil (eller stylesheet) lave denne definition:

h1,h2,h3,h4,h5,h6{
text-align: center
}

De enkelte overskriftstørrelser skal så styres i din *.css-fil på denne måde:

h1{
font-size: 17pt;
font-weight: 800;
}

h2{
font-size: 14pt;
font-weight: 800
}

- hvor font-size fastlægger bogstavhøjden i punkter og font-weight fastlægger, om overskriften skal være fed eller normal => 300. Følgende værdier kan bruges til at definere bogstavtykkelsen: lighter, normal, bold, bolder, eller talværdierne 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 og 900. Det kan også lade sig gøre at definere kursiverede overskrifter ved at tilføje denne linje i overskrifdefinitionen:

font-style: italic

Husk i den forbindelse, at alle definitionslinjer undtagen den sidste SKAL afsluttes med semikolon.

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen januar 2000
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Tekstformatering i HTML
Brugere lige nu: 1
Home Mail