Styling af hjemmesiden med CSS

Indlæs andet indhold på denne side:

Elementer, attributter og parametre

Selektorer, egenskaber og værdier

Siden er opdateret 10. 12. 2005

Når du skal i gang med at skrive en css-definition, er der 4 typer af data, du skal have styr på, så du ikke kommer til at rode rundt i begreberne:

 1. Faste elementer - dvs. de elementer, der normalt forekommer i et html-dokument.
  Eksempler: body, h, p, table, tr, caption, th, td, ul, ol, li, pre, tt, blockquote, div, option, input, textarea og a.

  Ved fastlæggelse af værdier til de foruddefinerede elementer skal du ikke spekulere så meget mere over dem, det virker bare automatisk på alle forekomster af disse elementer - en definition for p i css virker på alle forekomster af <p> i html.
 2. Klasser - dvs. forfatterdefinerede underelementer til de faste elementer. Du kan navngive dem næsten helt frit - du må dog ikke benytte nogen af de foruddefinerede elementers navne - de er reserverede.

  Derudover gælder, at du kun må benytte de engelske bogstaver a-z, tallene 0-9 og - (bindestreg). Klassenavnet skal være ét sammenhængende ord og første tegn i navnet skal være et bogstav!

  Tegnet  _  (underscore) skal du undgå at bruge, da det ikke virker i browsere som f.eks. Netscape 6 og Opera 5 - det får browseren til at ignorere klassen!

  Klasserne kræver at blive kaldt i hvert enkelt tilfælde for at virke på det aktuelle sted.

  Disse klasser kan så igen underinddeles i 2 typer:
  • Egentlige klasser. Defineres med et punktum som første tegn (sættes før navnet) i css og kaldes med kommandoen class i html
  • Identiteter. Defineres med et # som førse tegn (sættes før navnet) i css og kaldes med kommandoen id i html. Bemærk: Der må IKKE i samme dokument forekomme mere end et element med samme 'id'!
  Du må IKKE have to eller flere klassekald på ét sted. Skal du anvende værdierne i flere forskellige klasser på et givet sted, må du liste de nødvendige klasser i det samme klassekald, adskildt med en [Space] men uden komma eller semikolon.
 3. Attributter - dvs. de størrelser, der kan tildeles værdier for de førnævnte faste elementer, klasser og identiteter
 4. Parametre - dvs. de værdier, der kan sættes på atributter.

Inden vi går videre til at kigge på attributterne og de parametre, der kan sættes på, vil jeg lige vise, hvordan du bruger klasser og identiteter.

Klasserne laver du sådan i css:

.klassenavn{
attribut1:parameter;
attribut2:parameter;
attribut2:parameter;
}

I dit dokument bruger du klassen i f.eks. en div ved at skrive denne kode til <div>:

<div class="klassenavn">

Tilsvarende gør du med identiteterne:

#idnavn{
attribut1:parameter;
attribut2:parameter;
attribut2:parameter;
}

I dit dokument bruger du identiteten i f.eks. en div ved at skrive denne kode til <div>:

<div id="idnavn">

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen februar 2003
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - html - Styling af hjemmesiden med CSS
Brugere lige nu: 1
Home Mail